Vaarst Samlingen

Vaarstsamlingen.

Foreningen ”Vaarstsamlingen” blev stiftet i sep. 2011 på initiativ af en lille gruppe borgere med interesse i lokalhistorie.

Foreningens formål:
at indsamle, registrere og bevare historisk materiale med tilknytning til Vaarst og dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner, samt at gøre materialet tilgængeligt og formidle dette til beboerne, herunder børn og unge.
Formålet er tænkt opfyldt ved at tage udgangspunkt i det eksisterende materiale, som findes i Vaarst, herunder den samling som er opbygget af nu afdøde Søren Kvist

Foreningens første bestyrelse konstitueredes således:
Britta Nielsen (formand), Tove Kvist (kasserer), Nicolaj Pedersen, Frede Skov Andersen, Itte Nielsen (sekretær), Lene Thorsen (suppleant), Tom Greiffenberg (rådgiver).

Et medlemskab koster 100 kr pr husstand.

Foreningen har til huse på første sal i den gamle skole, hvor vi deler lokaler med Ungdomsklubben.

Vi modtager meget gerne materialer af lokalhistorisk karakter.

Den første tirsdag i hver måned holder vi åbent for alle interesserede, - så kom og gå på opdagelse i vores arkivalier. Alle er hjerteligt velkomne fra kl 19-21.
Der kan købes kaffe og kage.