Generalforsamling samråd

Årsmøde - Samråd for Vaarst og Omegn


Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegn
tirsdag d 9 april 2019 kl 1900 i klubhuset i Vaarst

Dagsorden:
1. Velkommen og præsentation
2. Beretning
3. Regnskab
4. Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig koordinering og samarbejde
5. Indkomne forslag
6. Evt

Tom Greiffenberg

Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk

Se opslag her