Årsmøde i Samrådet for Vaarst og Omegn

8. April 2016

Samrådet for Vaarst og Omegn indkalder til årsmøde.


Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegn
Torsdag d 28 april 2016 kl 1900 i klubhuset i Vaarst


Dagsorden:
1. Velkommen og præsentation
2. Beretning
3. Regnskab
4. Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig
koordinering og samarbejde
5. Mål for samrådets virksomhed
6. Indkomne forslag
7. Evt


Tom Greiffenberg


Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk