Samrådet indkalder til årsmøde 2017

12. april 2017

Der indkaldes hermed til årsmøde i Samråd for Vaarst og Omegn
onsdag d 26 april 2017 kl 1900 i klubhuset i Vaarst


Dagsorden:
1. Velkommen og præsentation
2. Beretning
3. Regnskab
4. Aktiviteter i de tilknyttede foreninger i den kommende periode og mulig koordinering og samarbejde
5. Indkomne forslag
6. Evt

Tom Greiffenberg

Samrådets vedtægter kan ses gennem www.vaarst.dk